NAUCZYCIELE PG


 • mgr Maria Kościelny - religia
 • mgr Katarzyna Jama - język polski, bibliotekarz
 • mgr Danuta Olczyk-Noga - język polski, bibliotekarz
 • mgr Beata Cieślak - język polski
 • mgr Barbara Kałwak-Wiatr - język polski
 • mgr Klaudia Froncek - język angielski
 • mgr Małgorzata Zroski - język angielski
 • mgr Sebastian Wiecha - język niemiecki
 • mgr Wioleta Klimas-Budniakiewicz - język niemiecki
 • mgr Lidia Piśla-Kałwak - język niemiecki
 • mgr Tomasz Stefan - sztuka (muzyka)
 • mgr Małgorzata Nowak - historia, WOS
 • mgr Barbara Kajkowska - geografia, zajęcia świetlicowe
 • mgr Małgorzata Jęsior - biologia
 • mgr Halina Tobis - wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Sabina Kubik - chemia
 • mgr inż. Stanisław Sacharczuk - fizyka
 • mgr Barbara Biela - matematyka, informatyka
 • mgr Anna Mazurek - matematyka
 • mgr Piotr Jarema - informatyka, wychowanie fizyczne
 • mgr Dariusz Nowak - informatyka
 • mgr Małgorzata Skiba - wychowanie fizyczne
 • mgr Bożena Syma - wychowanie fizyczne
 • mgr Grzegorz Krzemiński - wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Mariola Widurska - sztuka (plastyka), pedagog szkolny
 • mgr Urszula Zybura - zajęcia świetlicowe
 • mgr Małgorzata Wyrwa - nauczyciel wspomagający, zajęcia świetlicowe
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW